PRO RAINBOW office s.r.o.

IČO: 056 23 391

Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha

Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 267341